BTK 2014 yılı 3. Çeyrek Pazar Verileri Raporu (Özet)

BTK Cuma günü bilişim sektörünü çok yakından ilgilendiren 2014 yılı 3. Çeyrek Pazar verileri raporunu yayımladı.

Türkiye elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin BTK’ya göndermiş oldukları veriler esas alınarak hazırlanan rapor kapsamında 2014 yılı dördüncü üç aylık dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) ait veriler önceki dönemler ile kıyaslamalı olarak ilgili raporda belirtilmiş.

Detayını linkte bulabileceğiniz raporların önemli bölümlerini özet halde belirterek sizler ile paylaşmak istedim;

Operatörlerin Gelir ve Karları 

Elektronik haberleşme sektöründe toplam gelirlerin yıllar itibarıyla gelişimine bakıldığında özellikle mobil hizmetlerden elde edilen gelirler başta olmak üzere artış yaşandığı görülmektedir. Aşağıdaki çizelgede Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 2009 yılından itibaren yıllık net satış gelirlerine yer verilmektedir.

BTK2013_1

Bu bilgilerden kıyasla 2011 yılında 22,3 Milyar TL’yi aşan toplam net satış gelirleri 2010 yılına göre yaklaşık %5 oranında, 2012 yılında ise net satış gelirleri %6,5’lik artışla 23,8 milyar TL’yi  aşmıştı. 2013 yılında ise net satış gelirleri %4,7 artışla 25 Milyar TL’ye yaklaşmıştır.

Aşağıdaki grafik tabloda 2013 yılı sonu itibarıyla işletmecilerin gelir dağılımı gösterilmektedir. Pazarda Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam net geliri 31,3 Milyar TL seviyelerinde iken Diğer işletmecilerin net satış gelirleri toplamı 6,36 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2012 yılında 6,51 milyar TL seviylerindeydi.

BTK2013_2

Buna göre 2013 yılında toplam gelirlerin yaklaşık %29,13’ünü Turkcell, %23,13’ünü Türk Telekom, %15,23’ünü Vodafone, %12,17’sini Avea ve %20,31’ini diğer işletmeciler elde etmiştir.

Aşağıdaki tabloda Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin üç aylık net satış gelirlerine yer verilmekte olup söz konusu değerler işletmecilerin BTK’ya bildirdiği kesinleşmemiş gelir bilgilerini içermektedir.

2014 yılı üçüncü üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 7,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre %10’luk bir artış söz konusu olmuştur.

BTK2013_3

Aşağıdaki tabloda  Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 2008-2013 yılları arasında elde ettikleri net kâr rakamlarına yer verilmektedir.

BTK2013_4

Bu tabloya göre Turkcell karlılığını bir önceki yıla göre koruyabilmiş iken Türk Telekom’un net karı bir önceki yıla göre yaklaşık olarak %60 oranında azalmış. Vodafone ise 2013 yılında zararını 40 Milyon TL net kar yazarak kapatmış görünüyor.

Karlılık söz konusu olduğunda buna etki eden yatırımlar da göz önüne alınmalıdır. Buna göre operatörlerin yıl bazında yatırımlarını aşağıda bulabilirsiniz;

BTK2013_5

Operatörlerin 2014 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla toplam gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede görebilirsiniz;

BTK2013_6

Buna göre konuşma gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %62,17’sini Vodafone’un gelirlerinin %61,67’ini ve Avea’nın gelirlerinin %52,26’sıni oluşturmaktadır.

SMS+MMS gelirleri Turkcell’in gelirlerinin %7,08’sini, Vodafone’un gelirlerinin %11,14’ünü ve Avea’nın gelirlerinin %32,37’sini oluşturmaktadır.

Data gelirleri ise Turkcell’de %25,85’lik, Vodafone’da %25,11’lik ve Avea’da %32,37’lik paya sahiptir. Buradaki oran her geçen gün giderek artmaktadır.

BTK2013_7Operatörlerin Yatırımları 

Aşağıdaki tabloda Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 2014 yılı ikinci çeyrek yatırım bilgilerine ve 2009-2013 yılları arasındaki toplam yıllık yatırım miktarlarına yer verilmektedir. 2014 yılı üçüncü çeyreğine bakıldığında Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam yatırım miktarının yaklaşık 990 milyon TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

BTK2013_8

Raporda, pazarda faaliyet gösteren diğer işletmecilerin 2014 yılı üçüncü çeyrek yatırım bilgilerine yer verilmektedir. Buna göre, 2014 yılının üçüncü çeyreğinde diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 304 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.

İnternet Verileri 

2014 yılının üçüncü çeyreğinde çevirmeli internet dâhil toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre %7,6 artış gerçekleşmiş olup, mobil ve fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %28,2 olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki çizelgede toplam internet abone sayılarını dönemlere göre görebilirsiniz;

BTK2013_9

Mobil Pazar Verileri 

2014 yılı Eylül ayı sonu itibarı ile Türkiye’de yaklaşık %93,813 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 71.908.742 mobil abone bulunmaktadır. Temmuz 2009’da sunulmaya başlanan 3G hizmeti 2014 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 56.780.787 aboneye ulaşmıştır.

BTK2013_10

Aşağıdaki çizelgede operatörlerin Milyon adet bazında toplam abone sayılarını görebilirsiniz;

BTK2013_112014 yılının üçüncü üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından Avea’da %2,8, Vodafone’da %2,8 ve Turkcell’de %0,3 oranında artış yaşanmıştır.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>